Aktivity Zeleného bodu

Hlavním cílem Zeleného bodu je zvýšení ekologického povědomí obyvatel Ostravy a okolí s velkým důrazem na působení na děti a mládež, a to i tu předškolní. Informace o ekologii a životním prostředí podáváme jak tradičními cestami – např.besedami, informačními kampaněmi, ale zejména používáme netradiční formy – film, hry, soutěže a jejich působení na děti a jejich rodiče.

Nejznámějším projektem jsou Ozvěny Ekofilmu – přehlídka nejzajímavějších snímků posledního ročníku Ekofilmu doplněné o diskusi o shlédnutých snímcích. Odpolední program je určen široké veřejnosti, dopolední program je koncipován pro školy – mateřské, základní i střední. Přehlídka je doplněna o výstavy a besedy.

Spolupracovali jsme na realizování Ekofilmu v Ostravě v letech 2012 až 2014, na doprovodných besedách a výstavách. Velký úspěch měla Ekopouť, což byl zábavně poučný den pro děti a jejich rodiče, kde se zábavnou formou her a soutěží dozvěděli mnoho informací o přírodě.

Významnými akcemi jsou také aktivity ke Dni Země či Evropskému týdnu mobility a Dni bez aut, kdy společně s dalšími organizacemi připravujeme hry a soutěže pro děti i celé rodiny. Pro školní mládež a předškoláky jsme připravili a realizovali soutěžní dopravně ekologickou hru, kde se děti dověděly o alternativní dopravě, o pravidlech silničního provozu, nebezpečí dopravy ve městě a také o zásadách první pomoci při dopravních nehodách. Soutěžní pořad můžeme realizovat na školách či ve školkách nebo můžeme učitelům poskytnout metodické pokyny.

Mnoho let jsme realizovali letní tábory pro rodiče s dětmi se zaměřením na ochranu životního prostředí. Děti i rodiče spali pod stany a pohybovali se pouze na kolech či pěšky, celý program byl koncipován v souladu s přírodou. V současné době se podílíme na realizaci letních dětských táborů.

Velký význam měla Mezinárodní konference o klimatických změnách, kterou jsme realizovali v Ostravě společně s Britskou ambasádou.

Důležitými aktivitami, které jsme realizovali v minulých letech jsou kulturní aktivity spojené s netradičním podávání ekologických informací laické veřejnosti v podobě výtvarné soutěže pro školáky a předškoláky pod názvem Město, ve kterém žiji, písničkové soutěže Cantata natura pro amatérské muzikanty se zaměřením na texty o přírodě, Koncertu pro Zemi u příležitosti Dne Země, realizace cyklu besed A tak tu žijem … – o věcech, které nás pálí – pořady, které informovaly o dění v regionu.

Vydali jsme publikaci – Praktický rádce ve věcech ochrany životního prostředí, ze které se občané dovídají kam se obracet s řešením problémů v oblasti životního prostředí a publikaci o řešení odpadové problematiky v Ostravě.

Před lety jsme realizovali odpadovou kampaň v souvislosti se zaváděním separovaného sběru v Ostravě. Při propagaci kontejnerů jsme se zaměřili zejména na předškolní a školní mládež formou her a soutěží.

Zajímavým projektem a velice úspěšným byl Projekt polidštění sídliště – obnova dětských nástěnných maleb na betonových plochách na sídlišti v Ostravě – Zábřehu.

Důležitou náplní naší činnosti bylo bezplatné poskytování rad a informací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, provozování ekoporadny, půjčovny videokazet a publikací z oblasti ekologie Zelená poradna a Zelená videotéka.

V roce 2019 se naše působení na předškolní děti rozšíří díky provozování dětské skupiny, protože věříme, že nikdy není dost brzo na to, dětem předávat lásku a úctu k přírodě.