Vybrané akce Zeleného bodu

Ozvěny Ekofilmu  – přehlídka nejzajímavějších snímků posledního ročníku Ekofilmu doplněné o diskusi o shlédnutých snímcích. Odpolední program je určen široké veřejnosti, dopolední program je koncipován pro školy – mateřské, základní i střední. Přehlídka je doplněna o výstavy a besedy.

Ekopouť – doprovodný program Ekofilmu v Ostravě v letech 2012-2014 – zábavně poučný den pro děti a jejich rodiče, kde se zábavnou formou her a soutěží dozvěděli mnoho informací o přírodě.

Evropský týden mobility a Den bez aut – Přiblížení dětem ekologických možností přepravy, kvízy s dopravně ekologickou tematikou, dopravní hřiště a stezky.

Na kole ve městě – soutěžní dopravně ekologickou hru, kde se děti dověděly o alternativní dopravě, o pravidlech silničního provozu, nebezpečí dopravy ve městě a také o zásadách první pomoci při dopravních nehodách. Soutěžní pořad můžeme realizovat na školách či ve školkách nebo můžeme učitelům poskytnout metodické pokyny.

Kinematovlak – beseda a výstava u příležitosti Evropského týdne mobility.

Ekostře(t)dy – středeční promítání a debaty nad videosnímky z oblasti ochrany přírody a ekologie na společné téma.

„A tak tu žijem…“ cyklus pořadů o věcech, které nás pálí – cyklus pořadů – besed a debatních klubů veřejnost s odborníky o problémech, se kterými se setkáváme v běžném životě v Ostravě a které se dotýkají našeho životního prostředí.

Ekologický kvíz pro děti do 15 let
Několik otázek z oboru ekologie a životního prostředí pro školáky.

„Město, ve kterém žiji“
Výtvarná soutěž ostravských dětí.

Cantata natura
Písničková autorská a interpretační soutěž mladých amatérských zpěváků a skupin na tradiční ekologické téma – příroda a vztah člověka k přírodě.

Život s odpady – odpadová kampaň.

PET had – soutěž měst na Severní Moravě o nejdelšího hada z PET lahví.

Svět s PET – vědomostní soutěž pro ostravské školáky.

Parlament mladých 
Diskusní pořad, kde na dotazy, přání a interpelace žáků a studentů ostravských škol odpovídají představitele kulturního, politického a společenského života našeho města.

Toulavý ekobus aneb „Po stopách likvidování domovního odpadu“
Exkurze žáků, studentů a učitelů ostravských základních a středních škol do třídírny komunálních odpadů, na dotřiďovací linku skla a plastů, do Ústřední čistírny odpadních vod, sběrny nebezpečných odpadůna skládku odpadů a další místa, kde je zpracováván či likvidován odpad z našich domácností.

Koncert pro Zemi
Blahopřání naší planetě Zemi k její svátku.

Ekošňůra – přenosná výstavka plakátů na ekologické téma.

Plasty nepatří na skládku – soutěž pro třídní kolektivy u příležitosti rozmisťování speciálních kontejnerů na plasty a zejména PET lahve.

Letní tábor pro rodiče s dětmi
Zaměřený na ekoturistiku, cyklistiku, ochranu přírody a utužení vztahů uvnitř rodiny.

To jsme my – prezentace činnosti neziskových organizací v regionu.

Panoptikum našich odpadů, 5.-10.6.1999
Společná výstava ostravských ekologických organizací a Hnutí Duha.

Ekologický a neekologický čin roku
Veřejná soutěž pro občany Ostravy a okolí, ve které každý z nás může navrhnout podniky, podnikatele i jednotlivce, kteří se podle jeho názoru kladně či záporně „podepsal“ životním prostředí v našem nejbližším okolí.

Babí léto a Vítání léta ve Farské zahradě
Den určený k aktivnímu odpočinku a využití volného času celé rodiny, k prezentaci výtvarných prací, divadelních představení, folklorních a tanečních vystoupení neprofesionálních souborů dětí i dospělých.

Vysoké pece – fotovýstava a exkurze.

Praktický rádce ve věcech ochrany životního prostředí – publikace, ze které se občané dovídají kam se obracet s řešením problémů v oblasti životního prostředí a publikaci o řešení odpadové problematiky v Ostravě.

Projekt polidštění sídliště – obnova dětských nástěnných maleb na betonových plochách na sídlišti v Ostravě – Zábřehu.

A zase ty odpady – publikace o řešení odpadové problematiky v Ostravě.

Zelená poradna – bezplatné poskytování rad a informací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, provozování ekoporadny.

Zelená videotéka – půjčovna videokazet a publikací z oblasti ekologie a životního prostředí.

Mezinárodní konference o klimatických změnách, kterou jsme realizovali v Ostravě společně s Britskou ambasádou.